LESZNO
lekarze

Klinika Leo-Medica powstała w 2014 r. z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Dariusza Szpurka – ginekologa i położnika, specjalisty w ginekologii onkologicznej, lekarza z ponad 25 letnim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

heart prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek
Dariusz Szpurek

specjalista w położnictwie i ginekologii
oraz ginekologii onkologicznej

więcej na www.szpurek.pl

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek jest ginekologiem i położnikiem z ponad 25 letnim doświadczeniem. Pracę rozpoczął w 1987 roku w Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu, gdzie nadal pracuje, w Klinice Ginekologii Operacyjnej. Od 2012 do 2023 roku pełnił funkcję ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Obecnie kieruje Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym z Patologią Ciąży w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek specjalizuje się w szczególności w ginekologii operacyjnej i ginekologi onkologicznej. Od 2009 r. posiada specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej. W czasie swojej pracy zawodowej przeprowadził tysiące operacji nowotworów kobiecych narządów płciowych, obejmujących operacje raka jajnika, raka endometrium, raka szyjki macicy i raka sromu. Docent Szpurek jest również uznanym autorytetem w dziedzinie operacji endoskopowych (t.j. laproskopia, histeroskopia) i uroginekologicznych, obejmujących leczenie operacyjne obniżenia lub wypadania narządów płciowych i nietrzymania moczu. Przez 25 lat pracy, pod opieką dr hab. n. med. Szpurka przebywało kilka tysięcy pacjentek ciężarnych. Docent Szpurek zajmuje się również diagnostyką i leczeniem niepłodności, diagnostyką ultrasonograficzną guzów jajnika i patologii macicy (t.j. mięśniaki, polipy i rozrosty endometrium) oraz ginekologią estetyczną i rekonstrukcyjną.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek jest autorem ponad 200 prac naukowych, publikowanych między innymi w międzynarodowych czasopismach o uznanej renomie (m.in. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Archives of Obstetrics and Gynecology, International Journal of Gynecological Cancer). Praca pt. "Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses” została wyróżnioną prestiżową nagrodą „The Best Clinical Research Article from a Developing Country” przez redakcję czasopisma International Journal of Gynaecology and Obstetrics. Docent Szpurek wielokrotnie występował z prelekcją na międzynarodowych konferencjach naukowych, min. we Florencji i Strasbourgu, poruszając tematy współczesnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych w położnictwie i ginekologii.

Porf. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek zdobywał doświadczenie i uczył się zawodu w wielu krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Miał okazję obserwować operacje wykonywane przez światową czołówkę ginekologów operacyjnych, takich jak:, prof. Arnaud Wattiez, prof. Matias Jurado, dr David Cibula.  Uczestniczył również w kursach ginekologii estetycznej w USA i Arabii Saudyjskiej.

heartLek. med. Arkadiusz Lisowski
arkadiusz-lisowski

specjalista w położnictwie i ginekologii

W 1986 roku ukończył Akademię Medyczną na wydziale lekarskim w Poznaniu. W 1987 roku podjął pracę na oddziale ginekologiczno-położniczym w Lesznie. Od tego czasu karierę zawodową związał z tym oddziałem. Pod nadzorem prof. Edmunda Waszyńskiego w 1991 roku uzyskał specjalizację I, a w 1995 roku II stopnia z ginekologii i położnictwa. Aktualnie w trakcie pisania pracy doktorskiej n.t. ewolucji cięcia cesarskiego na ziemiach polskich w okresie od XVIII wieku do współczesności.

Uczestniczył w licznych szkoleniach doskonalących w zakresie ginekologii operacyjnej, uroginekologii, ultrasonografii, diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej w wielu najlepszych ośrodkach klinicznych w Polsce m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi,Lublinie oraz za granicą u prof. Bartosza w Czechach.

Główne zainteresowania skupiają się na pracy zawodowej i dotyczą ginekologii operacyjnej, w tym endoskopowej, ultrasonografii i niepłodności. Jest z-cą ordynatora w oddziele ginekologiczno-położniczym w Lesznie i pełni tę funkcję od 3 lat.

heartDr n.med. Paweł Kopyra
pawel-kopyra

specjalista w położnictwie i ginekologii

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pracę w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych rozpoczął w 2004 r. i pracuje tam do dnia dzisiejszego. Wykonuje badania ultrasonograficzne w Pracowni Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu.

W 2008 roku obronił pracę doktorską pod tytułem „Ocena przydatności badania stężenia prokalcytoniny, interleukiny 1, interleukiny 6 oraz TNF alfa w diagnostyce zakażeń wewnątrzowodniowych". W 2010r pracował w Londynie, gdzie jako obserwator uczestniczył w badaniach prowadzonych przez prof. Kyprosa Nicolaidesa. Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną z zakresu położnictwa i ginekologii oraz diagnostyką wad wrodzonych. Posiada certyfikat FMF.

heartDr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
lukasz-dzieciuchowicz

specjalista chirurgii ogólnej
i naczyniowej -flebologia

Dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 1994 roku. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i  Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację II z chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej. W roku 2000 zdobył stopień doktora nauk medycznych, a w 2011 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Tematem jego pracy habilitacyjnej były nowoczesne metody leczenia chorób żył. Jego zawodowe i naukowe zainteresowania obejmują wszystkie aspekty chirurgii naczyń w tym chorób tętnic takich jak tętniaki aorty i tt. obwodowych, zwężenia tt. szyjnych, przewlekłe niedokrwienie kończyn, zespół górnego otworu klatki piersiowej oraz chorób żył takich jak zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna, zespół pozakrzepowy kończyn dolnych oraz żylaki kończyn dolnych. Wykonuje również dostępy naczyniowe do hemodializy.

W Polsce jest jednym z pionierów wewnątrznaczyniowej (endowaskularnej) chirurgii żył. Jako jeden z pierwszych zaczął wykonywać zabiegi wewnątrzżylnych ablacji laserowych w leczeniu żylaków kończyn dolnych oraz zabiegi poszerzania i stentowania dużych żył klatki piersiowej i brzucha. Odbył szkolenie w wybitnych ośrodkach chirurgii naczyń i flebologii w Europie i Stanach Zjednoczonych. W latach 2007-2009 pracował jako specjalista chirurg naczyniowy w Szpitalu Uniwersyteckim Uniwersytetu Nawary w Hiszpanii. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac i doniesień naukowych na temat wielu aspektów chirurgii naczyń.

heartLek. med. Przemysław M. Wójcik
Przemysław-Wójcik

specjalista w kardiologii

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu rocznik 2002. W 2004 roku rozpoczął pracę w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. W 2010 uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W 2011 po wykonaniu wymaganej liczby zabiegów otrzymał certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej AISN PTK.

W 2015 roku zdał egzamin państwowy kończący specjalizację z kardiologii i kontynuował pracę jako starszy asystent w Oddziale Kardiologii WSS we Wrocławiu, a następnie w Klinice Kardiologii USK we Wrocławiu.

Od 2017 związany z Pracownią Hemodynamiki WSZ w Lesznie jako samodzielny operator, a od czerwca 2019 jako koordynator Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Głównym polem zainteresowań jest interwencyjne leczenie tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego sekcji  AISN regularnie poszerza swoją wiedzę biorąc udział liczny zjazdach i kongresach w Polsce i za granicą.

heartLek. med. Przemysław Bartkowiak
przemyslaw-bartkowiak

specjalista onkologii klinicznej

1993 - absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej.

1993 – 2002 lekarz Wojskowej Służby Zdrowia w jednostkach w Żaganiu i Lesznie Wlkp.

Od 12.2002 starszy asystent w Oddziale Onkologii W.Sz.Z w Lesznie.Specjalizacje: od roku 2000 lekarz chorób wewnetrznych

- 2001 Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

- 2012 Specjalista Onkologii Klinicznej.

heartDr n. med. Paweł Kwinecki
pawel-kwinecki

specjalista kardiochirurg

Dr n. med. Paweł Kwinecki urodził się w 1961 roku w Poznaniu. W 1980r rozpoczął studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po 5 roku studiów wyjechał do Francji, gdzie odbył 12 miesięczną praktykę jako wolny słuchacz u ś.p. prof. Cachry w Oddziale Kardiochirurgicznym i prof. Loisonse’a w Centrum Chirurgii Doświadczalnej w CHU H .Mondor w Creteil pod Paryżem. Ukończył studia w 1987 i rok później, po odbytych stażach, podjął pracę na stanowisku asystenta w Klinice Kardio-Torakochirurgii AM w Poznaniu. Specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w 1991, a drugiego stopnia z Kardiochirurgii w 1996. Pracę doktorską obronił w 1997 roku.

W 1991 odbył półroczny staż pracując jako FFI w oddziale Chirurgii Naczyń i Serca CHU St Jaques w Clermont-Ferrand u prof. De Riberollesa. W klinice Kardiochirurgii AM w Poznaniu pracował do 2002 na stanowisku adiunkta.

W 2002 roku zaproponowano dr Kwineckiemu współtworzenie pierwszego prywatnego ośrodka kardiochirurgicznego w Polsce: Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca MEDINET we Wrocławiu. Od lutego 2002 roku podjął pracę na stanowisku ordynatora oddziału kardiochirurgicznego dla dorosłych, którą kontynuuje z powodzeniem i sukcesami do dzisiaj. W ostatnich latach uzyskano jedną z najniższych śmiertelności w kraju. Stale zwiększa się zakres procedur medycznych i wykonywanych operacji (MIDCAB, OPCAB, rekonstrukcje zastawki mitralnej, chirurgia aorty, jednoczasowe złożone operacje kardiochirurgiczne: z tt. szyjnymi, guzami płuc, guzami nerek itd ). Podnosił swoje umiejętności i wiedzę wyjeżdżając na staże i szkolenia m.in. Klub Mitralny u prof. Carpentiera w Paryżu (2002), szkolenie z chirurgii małoinwazyjnej u prof. Jegadena w Lyonie (2006) i dr Glaubera w Massie (2009), szkolenie z chirurgii zastawki mitralnej w Mediolanie u prof. Alfieriego (2003), z chirurgii aorty u prof. Pawła Urbańskiego w Bad Neustadt (2005). Brał również udział w współtworzeniu nowego oddziału kardiochirurgicznego w Ghardai w Algieriia na Saharze.

Jest autorem, lub współautorem licznych doniesień zjazdowych i artykułów. W oddziale kardiochirurgicznym Medinetu, przy dużej pomocy dr Kwineckiego działa bardzo prężnie jedno z liczniejszych studenckich kół naukowych. Owocem tej współpracy jest m.in. wiele prac naukowych przedstawianych na zjazdach, kongresach i konferencjach w kraju i za granicą.

Za swoje zaangażowanie i solidną pracę został odznaczony w 2005r. Srebrnym, a w 2013 Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP.