POZNAŃ
lekarze

Klinika Leo-Medica powstała w 2014 r. z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Dariusza Szpurka – ginekologa i położnika, specjalisty w ginekologii onkologicznej, lekarza z ponad 25 letnim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

heart prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek
Dariusz Szpurek

specjalista w położnictwie i ginekologii
oraz ginekologii onkologicznej

więcej na www.szpurek.pl

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek jest ginekologiem i położnikiem z ponad 25 letnim doświadczeniem. Pracę rozpoczął w 1987 roku w Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu, gdzie nadal pracuje, w Klinice Ginekologii Operacyjnej. Od 2012 do 2023 roku pełnił funkcję ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Obecnie kieruje Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym z Patologią Ciąży w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek specjalizuje się w szczególności w ginekologii operacyjnej i ginekologi onkologicznej. Od 2009 r. posiada specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej. W czasie swojej pracy zawodowej przeprowadził tysiące operacji nowotworów kobiecych narządów płciowych, obejmujących operacje raka jajnika, raka endometrium, raka szyjki macicy i raka sromu. Docent Szpurek jest również uznanym autorytetem w dziedzinie operacji endoskopowych (t.j. laproskopia, histeroskopia) i uroginekologicznych, obejmujących leczenie operacyjne obniżenia lub wypadania narządów płciowych i nietrzymania moczu. Przez 25 lat pracy, pod opieką dr hab. n. med. Szpurka przebywało kilka tysięcy pacjentek ciężarnych. Docent Szpurek zajmuje się również diagnostyką i leczeniem niepłodności, diagnostyką ultrasonograficzną guzów jajnika i patologii macicy (t.j. mięśniaki, polipy i rozrosty endometrium) oraz ginekologią estetyczną i rekonstrukcyjną.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek jest autorem ponad 200 prac naukowych, publikowanych między innymi w międzynarodowych czasopismach o uznanej renomie (m.in. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Archives of Obstetrics and Gynecology, International Journal of Gynecological Cancer). Praca pt. "Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses” została wyróżnioną prestiżową nagrodą „The Best Clinical Research Article from a Developing Country” przez redakcję czasopisma International Journal of Gynaecology and Obstetrics. Docent Szpurek wielokrotnie występował z prelekcją na międzynarodowych konferencjach naukowych, min. we Florencji i Strasbourgu, poruszając tematy współczesnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych w położnictwie i ginekologii.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek zdobywał doświadczenie i uczył się zawodu w wielu krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Miał okazję obserwować operacje wykonywane przez światową czołówkę ginekologów operacyjnych, takich jak:, prof. Arnaud Wattiez, prof. Matias Jurado, dr David Cibula.  Uczestniczył również w kursach ginekologii estetycznej w USA i Arabii Saudyjskiej.

heartDr hab. n. med. Rafał Moszyński
Moszynski

specjalista w położnictwie i ginekologii

Dr hab. n. med. Rafał Moszyński jest od 2006 roku specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Aktualnie specjalizuje się również w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest adiunktem i pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia medyczne odbył na Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim I w latach 1992-1998. 15 stycznia 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „Ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w diagnostyce guzów jajnika” promotor: prof. dr hab. Stefan Sajdak. 13 maja 2015 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie cyklu publikacji naukowych oraz opracowania nowej metody prognozującej złośliwość guzów jajnika – PROCA. Rozprawa habilitacyjna pt.: „Możliwości diagnostyczne klasyfikacji zmian rozrostowych jajnika na podstawie ultrasonograficznej oceny morfologicznej i dopplerowskiej, markerów biochemicznych i angiogenezy oraz matematycznych modeli prognostycznych.”

Od 2002 r. do 2009 r. był Sekretarzem Redakcji „Przeglądu Ginekologiczno-Położniczego”. Dziedziną zainteresowania dr hab. Rafała Moszyńskiego jest między innymi ginekologiczna diagnostyka przedoperacyjna w szczególności dotycząca guzów jajnika oraz leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych obejmujące także choroby nowotworowe jak również leczenie z zastosowaniem małoinwazyjnych technik endoskopowych (histeroskopia, laparoskopia).

Rafał Moszyński jest autorem ponad 160 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, uzyskując łączny wskaźnik Impact Factor=18,827 oraz łączną punktację KBN=499. Brał udział w licznych stażach, kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Wyróżniony został w 2005 roku przez redakcję International Journal of Gynaecology and Obstetrics za pracę pt.: „Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses” prestiżową nagrodą „The Best Clinical Research Article from a Developing Country”.

Dr hab. Rafał Moszyński jest członkiem, między innymi, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE), International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE), European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Dr hab. Rafał Moszyński od 2006 roku współpracuje z prof. dr hab. Dariuszem Szpurkiem w ramach prywatnej praktyki lekarskiej w specjalistycznym gabinecie ginekologiczno-położniczym, mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Jana Spychalskiego 32.

heartDr n.med. Paweł Kopyra
pawel-kopyra

specjalista w położnictwie i ginekologii

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pracę w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych rozpoczął w 2004 r. i pracuje tam do dnia dzisiejszego. Wykonuje badania ultrasonograficzne w Pracowni Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu.

W 2008 roku obronił pracę doktorską pod tytułem „Ocena przydatności badania stężenia prokalcytoniny, interleukiny 1, interleukiny 6 oraz TNF alfa w diagnostyce zakażeń wewnątrzowodniowych". W 2010r pracował w Londynie, gdzie jako obserwator uczestniczył w badaniach prowadzonych przez prof. Kyprosa Nicolaidesa. Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną z zakresu położnictwa i ginekologii oraz diagnostyką wad wrodzonych. Posiada certyfikat FMF.

heartDr hab. n. med. Sebastian Szubert
Sebastian Szubert

Specjalista w ginekologii, położnictwie i ginekologii onkologicznej

Dr hab. n. med. Sebastian Szubert jest specjalistą w ginekologii, położnictwie i ginekologii onkologicznej. Pracuje w Klinice Onkologii Ginekologicznej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Zajmuje się profilaktyką i leczeniem nowotworów żeńskiego układu rozrodczego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia operacyjnego.