POZNAŃ
lekarze

Klinika Leo-Medica powstała w 2014 r. z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Dariusza Szpurka – ginekologa i położnika, specjalisty w ginekologii onkologicznej, lekarza z ponad 25 letnim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

heart prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek
dariusz-szpurek

specjalista w położnictwie i ginekologii
oraz ginekologii onkologicznej

więcej na www.szpurek.pl

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek jest ginekologiem i położnikiem z ponad 25 letnim doświadczeniem. Pracę rozpoczął w 1987 roku w Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu, gdzie nadal pracuje, w Klinice Ginekologii Operacyjnej. Od 2012 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek specjalizuje się w szczególności w ginekologii operacyjnej i ginekologi onkologicznej. Od 2009 r. posiada specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej. W czasie swojej pracy zawodowej przeprowadził tysiące operacji nowotworów kobiecych narządów płciowych, obejmujących operacje raka jajnika, raka endometrium, raka szyjki macicy i raka sromu. Docent Szpurek jest również uznanym autorytetem w dziedzinie operacji endoskopowych (t.j. laproskopia, histeroskopia) i uroginekologicznych, obejmujących leczenie operacyjne obniżenia lub wypadania narządów płciowych i nietrzymania moczu. Przez 25 lat pracy, pod opieką dr hab. n. med. Szpurka przebywało kilka tysięcy pacjentek ciężarnych. Docent Szpurek zajmuje się również diagnostyką i leczeniem niepłodności, diagnostyką ultrasonograficzną guzów jajnika i patologii macicy (t.j. mięśniaki, polipy i rozrosty endometrium) oraz ginekologią estetyczną i rekonstrukcyjną.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek jest autorem ponad 200 prac naukowych, publikowanych między innymi w międzynarodowych czasopismach o uznanej renomie (m.in. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Archives of Obstetrics and Gynecology, International Journal of Gynecological Cancer). Praca pt. "Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses” została wyróżnioną prestiżową nagrodą „The Best Clinical Research Article from a Developing Country” przez redakcję czasopisma International Journal of Gynaecology and Obstetrics. Docent Szpurek wielokrotnie występował z prelekcją na międzynarodowych konferencjach naukowych, min. we Florencji i Strasbourgu, poruszając tematy współczesnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych w położnictwie i ginekologii.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek zdobywał doświadczenie i uczył się zawodu w wielu krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Miał okazję obserwować operacje wykonywane przez światową czołówkę ginekologów operacyjnych, takich jak:, prof. Arnaud Wattiez, prof. Matias Jurado, dr David Cibula.  Uczestniczył również w kursach ginekologii estetycznej w USA i Arabii Saudyjskiej.

heartDr hab. n. med. Rafał Moszyński
Moszynski

specjalista w położnictwie i ginekologii

Dr hab. n. med. Rafał Moszyński jest od 2006 roku specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Aktualnie specjalizuje się również w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest adiunktem i pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia medyczne odbył na Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim I w latach 1992-1998. 15 stycznia 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „Ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w diagnostyce guzów jajnika” promotor: prof. dr hab. Stefan Sajdak. 13 maja 2015 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie cyklu publikacji naukowych oraz opracowania nowej metody prognozującej złośliwość guzów jajnika – PROCA. Rozprawa habilitacyjna pt.: „Możliwości diagnostyczne klasyfikacji zmian rozrostowych jajnika na podstawie ultrasonograficznej oceny morfologicznej i dopplerowskiej, markerów biochemicznych i angiogenezy oraz matematycznych modeli prognostycznych.”

Od 2002 r. do 2009 r. był Sekretarzem Redakcji „Przeglądu Ginekologiczno-Położniczego”. Dziedziną zainteresowania dr hab. Rafała Moszyńskiego jest między innymi ginekologiczna diagnostyka przedoperacyjna w szczególności dotycząca guzów jajnika oraz leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych obejmujące także choroby nowotworowe jak również leczenie z zastosowaniem małoinwazyjnych technik endoskopowych (histeroskopia, laparoskopia).

Rafał Moszyński jest autorem ponad 160 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, uzyskując łączny wskaźnik Impact Factor=18,827 oraz łączną punktację KBN=499. Brał udział w licznych stażach, kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Wyróżniony został w 2005 roku przez redakcję International Journal of Gynaecology and Obstetrics za pracę pt.: „Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses” prestiżową nagrodą „The Best Clinical Research Article from a Developing Country”.

Dr hab. Rafał Moszyński jest członkiem, między innymi, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE), International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE), European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Dr hab. Rafał Moszyński od 2006 roku współpracuje z prof. dr hab. Dariuszem Szpurkiem w ramach prywatnej praktyki lekarskiej w specjalistycznym gabinecie ginekologiczno-położniczym, mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Jana Spychalskiego 32.

heartDr n.med. Paweł Kopyra
pawel-kopyra

specjalista w położnictwie i ginekologii

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pracę w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych rozpoczął w 2004 r. i pracuje tam do dnia dzisiejszego. Wykonuje badania ultrasonograficzne w Pracowni Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu.

W 2008 roku obronił pracę doktorską pod tytułem „Ocena przydatności badania stężenia prokalcytoniny, interleukiny 1, interleukiny 6 oraz TNF alfa w diagnostyce zakażeń wewnątrzowodniowych". W 2010r pracował w Londynie, gdzie jako obserwator uczestniczył w badaniach prowadzonych przez prof. Kyprosa Nicolaidesa. Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną z zakresu położnictwa i ginekologii oraz diagnostyką wad wrodzonych. Posiada certyfikat FMF.

heartDr n. med. Sebastian Szubert
Sebastian Szubert

lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i polożnictwa

Dr n. med. Sebastian Szubert ukończył Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2009 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego, w 2010 roku rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii Operacyjnej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie VI roku specjalizacji z ginekologii i położnictwa. W 2016 roku obronił pracę doktorską pod tytułem "Ocena roli wybranych czynników proangiogennych w neowaskularyzacji raka jajnika", której promotorem był prof. dr hab. med. Dariusz Szpurek.

Jest autorem kilkunastu prac naukowych dotyczących przede wszystkim diagnostyki ultrasonograficznej torbieli i guzów jajnika oraz patofizjologii raka jajnika. Prowadzi badania nad wykorzystaniem nowych metod diagnostyki guzów jajnika, z uwzględnieniem zaawansowanych matematycznych metod analizy danych. Pracuje również nad poznaniem molekularnych mechanizmów naczyniotworzenia (angiogenezy) i przerzutowania raka jajnika. Zawodowo interesuje się ginekologią operacyjną i onkologiczną oraz ultrasonografią w ginekologii i położnictwie. Posiada certyfikat The Fetal Medicine Foundation uprawniający do wykonywania badań prenatalnych I trymestru ciąży. Swoje umiejętności doskonalił podczas licznych kursów krajowych i zagranicznych. Uczestniczył m.in. w 20th (Londyn 2011) oraz 22nd (Berlin 2013) “Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy”, oraz “5th International Video Workshop (IVW) on radical surgery in gynecological oncology” (Praga 2016).

heartDr n. med. Monika Obara-Moszyńska
Dr n. med. Monika Obara-Moszyńska

specjalista w pediatrii i endokrynologii

Dr n. med. Monika Obara-Moszyńska ukończyła wydział lekarski na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada specjalizację w dziedzinie pediatrii i endokrynologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Przydatność diagnostyczna wybranych badań sekrecji hormonu wzrostu w rozpoznawaniu somatotropinowej niedoczynności przysadki”. Swoją praktykę zawodową koncentruje głównie na diagnostyce i leczeniu chorób endokrynologicznych wieku rozwojowego takich jak: zaburzenia wzrastania, choroby przysadki, choroby tarczycy, nieprawidłowości dotyczące funkcji jajników i jąder, przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie płciowe, choroby nadnerczy oraz zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Dr Monika Obara-Moszyńska bierze czynny udział w konferencjach i kursach dotyczących tematyki endokrynologii.

heartDr n. med. Adriana Polańska
Dr n. med. Adriana Polańska

specjalista w dermatologii i wenerologi

Dr n. med. Adriana Polańska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2008 roku jest związana z Katedrą i Kliniką Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a od 2013 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani doktor jest wykładowcą z zakresu dermatologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Lekarskim, Farmaceutycznym i Centrum Nauczania w Języku Angielski. Dr n.med. Adriana Polańska jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym prac nagradzanych. Dr n. med. Adriana Polańska w 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę pt: Przydatność ultrasonografii wysokiej częstotliwości w monitorowaniu leczenia atopowego zapalenia skóry wybranymi metodami terapeutycznymi. Tytuł specjalisty z dziedziny dermatologia i wenerologia uzyskała w 2015 r.Pani Doktor jestCzłonkinią Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Dr n. med. Adriana Polańska jest dermatologiem praktykiem i zajmuje się leczeniem chorób skóry u dzieci i dorosłych. Do jej szczególnych zainteresowań należy diagnostyka nieinwazyjna chorób skóry (ultrasonografia skóry, kapilaroskopia) oraz autoimmunizacyjne choroby tkanki łącznej.

heartDr n. med. Adam Czyżyk

specjalista w ginekologii i położnictwie, w trakcie specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Europejskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy oraz Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej. W latach 2013 – 2016 V-ce Prezes Sekcji Młodych Badaczy Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

W 2008 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w 2010 studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego. W 2014 r. obronił pracę doktorską z zakresu endokrynologii ginekologicznej. Do IV 2018 r. adiunkt w Katedrze i Klinice Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu. Tytuł specjalisty ginekologa-położnika uzyskał w 2017 r. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości w Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive w Szczecinie. Odbył liczne staże w ośrodkach endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu w Europie i Stanach Zjednoczonych. Szczególne zainteresowania to: niepłodność, PCOS, choroby tarczycy w zaburzeniach rozrodu.

Współautor ponad 70 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych, 20 rozdziałów w podręcznikach polskich i 2 w międzynarodowych. Dwukrotny stypendysta Ministra Zdrowia, kilkukrotnie nagradzany za badania naukowe na kongresach polskich i zagranicznych (m.in. „Best young investigator 2017” na Europejskim Kongresie Menopauzy i Andropauzy, 24 maja 2017, Amsterdam, Holandia; Nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w kategorii najlepszych prac oryginalnych na XXI Zjeździe PTE, 15-17 września 2016, Katowice, Polska, 1-sza nagroda w Sesji Ginekologia na Europejskiej Konferencji Młodych Badaczy, Berlin, Charite, Niemcy 2013).